His Dudeness

‘I’m the Dude. So that’s what you call me. That, or His Dudeness … Duder … or El Duderino, if, you know, you’re not into the whole brevity thing.’ (The Dude in The Big Lebowski.)

Vormberichten van de BNO is nu Dude, Dude voor Dutch Design dus. Mooi nieuw tijdschrift voor vormgevers, met in dit eerste nummer Harald Dunnink als ‘Dude’.
Een abonnement op Dude kun je bij de BNO afsluiten.
Twee interviews van mijn hand met Harald Dunnink vind je hier (uit de DudeZone) en hier (uit Publish).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.