Artis: het nieuwe verblijf van de slingerapen

Plotseling waren de Pelikanen uit hun vijver verdwenen. Een paar dagen later stonden er hekken met doeken om de vijver heen: ARTIS vernieuwt. In deze vijver kwam het nieuwe verblijf van de slingerapen. Telkens, zo vaak als mogelijk maakte ik een of meer foto’s van de voortgang. Hieronder een overzicht vanaf september vorig jaar tot nu toe.